MENÜ
  Etkinlikler
  İgev Dergisi
  Bağış
  Burs Başvurusu
  BURS BAŞVURUSU Anasayfa / Burs Başvurusu  
 
BURS BAŞVURU KOŞULLARI
 
1- Vakıf Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu ile Eğitim İşleri Komisyonu üyelerinin eş ve çocukları vakıftan burs talebinde bulunamazlar.

2- Yönetmelik esasları dahilinde verilecek burslar karşılıksızdır.

3- Burslar, başarılı ve maddi desteğe ihtiyacı olan Yüksek Öğrenim öğrencilerinin öğrenim giderlerine katkıda bulunmak amacıyla verilir.

4- Öğrenimi tamamlayan her İGEV bursiyeri ileride kendisi gibi en az bir gencin yetişmesine katkıda bulunmayı görev sayar ve bu amaçla burs tutarını " Vicdani bir borç " olarak kabul eder.

5- Burs alan öğrencilerin tabi olacağı yükümlülükler , öğrenci ile velisinden ve kafilinden alınacak " Taahhüt Senedi"nde ayrıca belirtilir.

6- Kredi ve Yurtlar Kurumu dışındaki kişi ve kuruluşlardan Vakfın vereceği burs miktarı kadar gelir sağlayan öğrencilere , Vakıftan burs yardımı yapılmaz. Ancak sağlanan burs veya yardım Vakıfça verilenden az ise eksik miktar kadar tamamlayıcı nitelikte burs verilir.

7- Koşulları yapılan duyuruya uygun olan istekliler , istenilen belgelerle birlikte vakıftan sağlayacakları bilgi formunu doldurarak vakıf merkezine verirler.

8- Yüksek öğrenim ile ilgili burs talebi için Vakfın iki üyesinin önerisi şarttır.

9- Eğitim İşleri Komisyonunca yapılacak bursiyer seçiminde, Yüksek Öğrenim Kurumları giriş sınavında alınan puanlar , Yükset Öğretim Kurumu ara sınıfında okuyan öğrenciler için başarı durumları, öğrencinin ailesi ve kişisel konularıyla mali desteğe olan ihtiyaçlarıgöz önünde bulundurulur.

10- Yüksek Öğrenim bursları , öğrenime başlama tarihinden itibaren 8 ay ödenir. Burs süresi, bursiyerin okuduğu okulun normal öğrenim süresini geçemez. Her ders yılı sonunda bir üst sınıfa geçtiğini öğrenci kanıtlamak zorundadır.

11- Sınıfta kalanların , Yüksek Öğrenim Kurumu ile ilişiği kesilenlerin ve sınıfı geçtiklerini belgelemeyenlerin bursu kesilir.

12- Her ne sebeple olursa, öğrencinin veya ailesinin vakfın verdiği bursa ihtiyaç duymayacak derecede maddi durumlarında iyileşme olması halinde burs kesilir.

13- Eğitim İşleri Komisyonunun olurunu almadan Öğretim Kurumu veya Öğrenim dalını değiştirenlerin bursu kesilir.

14- Vakfa yanlış beyanda bulunanların burslerı kesilir ve vakıftan aldıkları bursların toplamı def'aten tahsil edilir.

15- Yukarıda yazılı nedenlerin dışında meydana gelebilecek ve bursun kesilmesini gerektirecek diğer sebep ve faktörler Eğitim İşleri Komisyonunca değerlendirilerek Yönetim Kurulunca karara bağlanır.

16- En çok 3 dersle sınav ilişiği kalmakla beraber devam ettiği Öğrenim Kurumunun yönetmeliklerine göre bir üst sınıfa veya döneme devam eden ve devam ettiği sınıfın sınavlarına girme hakkı kazanan bursiyerlerin bursu kesilmez.

17- Bursu kesilenlerden müteakip yıl sınıfını geçenlerin ve bursun kesilmesini gerektiren nedenleri sonuçlarıyla ortadan kalkan öğrencilerin başvuruları halinde durumları tekrar incelenerek burs tahsis edilebilir.
 
       
  Anasayfa   İgev Dergisi
  Hakkımızda   Burs Başvurusu
  Yönetim Kurulu   Bağış
  Etkinlikler   İletişim
       
 
 
Ziya Gökalp Cad. Divan İşhanı K.1 No: 1-2 İskenderun / HATAY
 
Copyright © 2017 İGEV - Her Hakkı Saklıdır Tasarım ve Uygulama: Oziron